REGISTRACIJA VAKCINACIJAI IR COVID-19 TESTAMS
Ši platforma skirta:
Kas gali registruotis?
Registruotis gali tik kvietimus gavusios įstaigos
Vakcinacijai
Šiuo metu platformoje vakcinacijai gali būti registruojami socialinių paslaugų įstaigų, vaistinių, švietimo įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, pacientai bei onkologiniai ligoniai. Visų asmenų, kuriuos planuojama skiepyti, sąrašą pateikia vienas asmuo.

Onkologinių pacientų sąrašus gali teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (kai po prisirašiusio paciento aktyvaus gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėnesiai).

Švietimo įstaigų darbuotojams, užsiregistravusiems atlikti antikūnų tyrimą per šią platformą, vakcinacijai papildomai registruotis nereikia.

Primename, kad registruojami asmenys privalo būti supažindinti su asmens duomenų tvarkymu ir davę tam sutikimą.
Testams
Greitiesiems serologiniams antikūnų testams gali būti registruojami tik švietimo įstaigų darbuotojai pagal Sveikatos apsaugos ministro nustatytus prioritetus. Visų asmenų, kuriems reikia atlikti tyrimą, sąrašą pateikia vienas asmuo.

Primename, kad registruojami asmenys privalo būti supažindinti su asmens duomenų tvarkymu ir davę tam sutikimą.

Kaip užsiregistruoti?
Vakcinacijai
  • Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų kaip „Fizinis asmuo“.
  • Pateikite jūsų įstaigos darbuotojų ir (ar) pacientų, kuriuos planuojama skiepyti, sąrašą.
  • Užregistruoti asmenys gaus trumpąją SMS žinutę su detalia informacija apie vakcinacijos datą, laiką ir vietą.
Testams
  • Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų kaip „Fizinis asmuo“.
  • Pateikite jūsų įstaigos darbuotojų, kuriems reikia atlikti testą, sąrašą.
  • Tiriamieji bus informuoti trumpąja SMS žinute su tyrimo data, laiku, adresu, registracijos numeriu. Išsaugotą žinutę reikės parodyti atvykus tyrimui į mobilųjį patikros punktą.
  • Antikūnų neturintys asmenys, norintys skiepytis, į sąrašus įtraukiami be papildomos registracijos vakcinacijai.

Netinkamai užpildžius duomenų formą, ji bus atmetama ir asmenys į sąrašą įtraukiami tik po teisingo duomenų pateikimo.

Daugiau informacijos: sveikatos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt