REGISTRACIJA VAKCINACIJAI NUO COVID-19,TESTAMS IR TYRIMAMS
Ši platforma skirta:
Kas gali registruotis?
Vakcinacijai
Šiuo metu platformoje vakcinacijai gali būti registruojami:
 • Mokytojai, dėstytojai, treneriai, abiturientai bei sveikatos mokslų studentai;
 • Vaistinių, socialinės srities bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai;
 • Sveikatos įstaigų pacientai, neįgalieji ir juos slaugantys šeimos nariai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai;
 • Visuomenei svarbias funkcijas atliekančios (1.20 prioriteto grupės) įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos.
Visų asmenų, kuriuos planuojama skiepyti, sąrašą pateikia vienas asmuo.

Onkologinių pacientų sąrašus gali teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (kai po prisirašiusio paciento aktyvaus gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėnesiai).

Švietimo įstaigų darbuotojams, užsiregistravusiems atlikti antikūnų tyrimą per šią platformą, vakcinacijai papildomai registruotis nereikia.

Antikūnų testams
Greitiesiems serologiniams antikūnų testams gali būti registruojami tik švietimo įstaigų darbuotojai pagal Sveikatos apsaugos ministro nustatytus prioritetus. Visų asmenų, kuriems reikia atlikti tyrimą, sąrašą pateikia vienas asmuo.
Profilaktiniams COVID-19 tyrimams
Nemokamą profilaktinį vienkartinį tyrimą COVID-19 ligai nustatyti Kaune kviečiami atlikti į šias grupes patenkantys kauniečiai:
 • prekybos vietų darbuotojai,
 • viešojo transporto paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai,
 • sporto mokymo įstaigų darbuotojai,
 • maisto tvarkymo subjektų, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, darbuotojai,
 • komunalines paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai,
 • įmonių, kurių darbuotojų skaičius didesnis kaip 100, darbuotojai.
Pilną grupių sąrašą galima rasti čia. Visų įmonės darbuotojų, kuriems planuojama atlikti profilaktinį tyrimą, sąrašą pateikia vienas asmuo.

Primename, kad registruojami asmenys privalo būti supažindinti su asmens duomenų tvarkymu ir davę tam sutikimą.

Kaip užsiregistruoti?
Vakcinacijai
 • Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų kaip „Fizinis asmuo“.
 • Pateikite jūsų įstaigos darbuotojų ir (ar) pacientų, kuriuos planuojama skiepyti, sąrašą.
 • Užregistruoti asmenys gaus trumpąją SMS žinutę su detalia informacija apie vakcinacijos datą, laiką ir vietą.
Antikūnų testams ir profilaktiniams tyrimams
 • Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų kaip „Fizinis asmuo“.
 • Pateikite jūsų įstaigos darbuotojų, kuriems reikia atlikti testą arba tyrimą, sąrašą.
 • Užregistruoti asmenys bus informuoti trumpąja SMS žinute su tyrimo arba testo data, laiku, adresu, registracijos numeriu. Išsaugotą žinutę reikės parodyti atvykus į mobilųjį patikros punktą.
 • Atlikę antikūnų testą ir antikūnų neturintys asmenys, norintys skiepytis, į sąrašus įtraukiami be papildomos registracijos vakcinacijai.

Netinkamai užpildžius duomenų formą, ji bus atmetama ir asmenys į sąrašą įtraukiami tik po teisingo duomenų pateikimo.